O tečnom naftnom gasu (TNG)

LPG (engl. liquified petroleum gas) energent je visoke kalorijske vrijednosti, zbog čega ima široku primjenu. LPG PETROL zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, znamo kako pripremiti idealnu mješavinu propana i butana radi ostvarenja maksimalne učinkovitosti i iskoristivosti. LPG mix nikada nije isti za sve jer razumijemo specifičnosti krajnje primjene i uređaja.

Zašto koristiti tečni naftni gas?

LPG (engl. liquified petroleum gas) energent je visoke kalorijske vrijednosti, zbog čega ima široku primjenu.
LPG PETROL zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, znamo kako pripremiti idealnu mješavinu propana i butana radi ostvarenja maksimalne učinkovitosti i iskoristivosti.
LPG mix nikada nije isti za sve jer razumijemo specifičnosti krajnje primjene i uređaja

Industrija

Plin se može upotrebljavati u različitim vrstama industrije za grijanje, pripremu hrane, sušenje, spaljivanje, zavarivanje i izradu raznih konstrukcija, u ljevarstvu, proizvodnji, obradi, prijevozu, za pogon viljuškara te za mnoge druge djelatnosti.

Mnoga područja industrije (proizvodna, automobilska, metalurška) upotrebljavaju plin u bocama, i taj je LPG MIX sve više prisutan kao pogonsko gorivo za plinske viljuškare.

Ugostiteljstvo

Plin nudi mnogobrojne mogućnosti upotrebe i u ugostiteljstvu za najrazličitija mjesta za pripremu hrane – u restoranima, slastičarnicama, pekarama itd. Njegovo iznimno svojstvo, lagana prenosivost, omogućuje laku upotrebu i u vanjskim kuhinjama, na priredbama na otvorenome (catering), pa nismo ovisni o dostupnosti električne energije. Mnogi kuhari mogu to potvrditi, jer si za pripremu većih količina hrane na banketima ne smiju priuštiti da im ponestane izvor energije, da gosti čekaju. Plin ostaje omiljen energent među kuharima jer omogućuje brzu prilagodbu temperature i stoga je tako često sredstvo za kuhanje.

Turizam

Turizam je posebno područje, u kojem je najvažniji gost. Upravo je zato nužno omogućiti gostu ugodan boravak, što znači da svaki kutak turističkog objekta mora biti ugodno topao i udoban. Za postizanje takva učinka ne nalazimo energent koji je dovoljno učinkovit, kontrolisan i prilagodljiv kao plin. U većim turističkim objektima, koji nude boravak većem broju gostiju, često se brzo dogodi da nastane problem zbog nedovoljno brzog grijanja tople vode, nejednakomjerne raspodjele topline u svim prostorijama ili sobama, nedovoljno visoke temperature vode u bazenima i slično.

Održavanje

Obvezne kontrole i ispitivanja spremnika

Prije prvog punjenja spremnik kontroliše nadležni inspektor, koji provjerava jesu li svi radovi izvedeni prema pravilima. Naknadno inspektor vlasniku spremnika dostavlja zapisnik pregleda tlačne posude.. Preporučujemo da zapisnik pažljivo čuvate jer je pri svakom punjenju dostavljač dužan provjeriti.

Nakon prvog pregleda u obvezne preglede ubrajaju se i redoviti vanjski pregled, koji se obavlja svake dvije godine. Taj pregled provodi se na objektu. Njime se utvrđuje stanje spremnika i pregledava sigurnosna i druga oprema spremnika te stanje lokacije na kojoj je spremnik postavljen.

Redoviti tlačni pregled spremnika, uz redoviti pregled unutrašnjosti, obavlja se kod korisnika. Za obje kontrole spremnik mora biti odgovarajuće pripremljen te se o njemu mora obavijestiti nadležni inspektor.

Prednosti LPG MIX-a

Ekonomičnost

Najveća prednost LPG MIX-a jest velika iskoristivost, ne samo u kuhanju nego i za grijanje prostorija i vode. Čistoća izgaranja produljuje životni vijek plinskih naprava pa se osjetno smanjuju troškovi održavanja.

Jedna od prednosti podzemnih spremnika jest da dubina ukopa spremnika omogućuje da su odstupanja temperature spremnika mala. Zbog pravilnog ukopa ljeti se spremnik ne pregrijava, a zimi temperatura ne pada ispod 0 °C.

Visoka energetska vrijednost

Veliku učinkovitost potvrđuje i podatak da je iskorištavanje LPG MIX-a u modernijim plinskim pećima do 98 %, a pri upotrebi kondenzacijskih naprava dosežemo još barem dodatnih 5 % topline od iste količine goriva.

Poznata je činjenica da 1 kg propana zamjenjuje:

 • 3 – 6 kg drva
 • 1,5 – 2 kg ugljena
 • 1,33 l loživog ulja
 • 1,21 m3 zemnog plina
 • 13,8 kWh električne energije.

Spremnici

Spremnici su posude za uskladištavanje tekućega naftnog plina, opremljene svom potrebnom opremom. Izrađeni su u skladu s hrvatskim tehničkim propisima.

Jamče sigurnu upotrebu plina za grijanje ako se poštuju sigurnosni propisi (pravilnik TNP, NN). Korisnicima nudimo podzemne i nadzemne spremnike. Veličina spremnika određuje se s obzirom na predviđenu potrošnju plina i na raspoloživi prostor. Izabrana veličina ne bi trebala zahtijevati više od dva punjenja na godinu.

Nadzemni spremnici

Spremnike svojim korisnicima dajemo u najam, čime kupac izbjegava visoke troškove njihove nabave. Petrol d.o.o. obvezuje se:

da će na svoj trošak obaviti sve zakonski određene preglede te poslove održavanja na spremniku

da će se pobrinuti da je plin pohranjen sigurno i u skladu s propisima.

Time je kupac pošteđen svih briga i troškova koje bi sigurno imao u slučaju vlasništva.

Spremnici se postavljaju na vanjskome ili u unutarnjem prostoru (ukopani spremnici) jer su tvornički testirani na tlak od 25 bara. Njihova površina zaštićena je protiv korozije. Na vanjskom prostoru mogu biti postavljeni u vrtu, blizu stambenog objekta ili u dvorištu.

Mjesto postavljanja određeno je Pravilnikom o tekućemu naftnom plinu.

Sigurnosna udaljenost mora obuhvaćati najmanje:         

otvoreni prostori vlastite ili susjedne zgrade 3 m

 • granice sa susjednim zemljištem – 3 m
 • otvorena vatra, izvor zapaljivosti – 3 m
 • javna cesta, željeznica – 3 m
 • podrumi, bunari, otvori pod zemljom – 3 m
 • autocisterna pri pražnjenju          3 m
 • električni kabeli bilo kojeg naponskog nivoa – 3 – 7 m
 • autocisterna – 5 m
 • ako je zgrada – 0,8 m

Tabela

 • Ako je zgrada s lažnim zidom na rubu zemljišta, udaljenosti se mogu smanjiti na 0,6 m.
 • Udaljenosti spremnika i oko njih moraju iznositi najmanje 0,6 m. Postavljanjem požarnih zidova sigurnosne udaljenosti mogu se smanjiti za polovicu.
 • Ugrađujemo sljedeće vrste nadzemnih spremnika:
 • volumena 1750 l, 2750 l i 5000 l.

Podzemni spremnici

Prednosti:

 • ne zauzimaju dragocjenu površinu parcele
 • ne narušavaju okoliš jer je vidljiv samo zeleni plastični poklopac

Pri postavljanju podzemnog spremnika potrebno je poštovati udaljenosti koje su odlučene Pravilnikom o tekućemu naftnom plinu. Nema zapreka postavljanju takvih spremnika ako na udaljenosti od 3 m od sredine spremnika nema nikakvih podzemnih otvora, prozora ili vrata, granica sa susjednim zemljištem itd. Pri postavljanju moramo paziti da pristup spremniku bude slobodan i omogućen za dostavno vozilo.

Za detaljno odlučivanje o lokaciji naša tehnička služba na samom će Vam mjestu ugradnje predložiti tehnički najpogodnije i najpovoljnije rješenje. Montaža podzemnog spremnika zahtijeva sljedeće faze ugradnje. Ukopna jama mora biti pripremljena u skladu s projektnom dokumentacijom. Dno jame potrebno je izravnati i zbiti ili, prema potrebi i sugestiji projektanta, betonirati podlogu zavisno o konfiguraciji tla. Prije postavljanja spremnika potrebno je izraditi posteljicu od pijeska, debljine najmanje 20 cm. Pijesak ne smije sadržavati veće kamenje, preporučuje se granulat pijeska do 4 mm. Postavljanje spremnika mora biti potvrđeno u pisanom obliku, u skladu s propisima. Spremnik u zemlji mora biti udaljen najmanje 0,8 m od podzemnih kablova, instalacija i temelja zgrada.

Podzemni spremnici ne kvare izgled okoliša, ali za postavljanje takva spremnika potrebni su zemljani radovi, što podiže cijenu postavljanja. Spremnici su tako bolje zaštićeni od vanjskih utjecaja i imaju stalnu radnu temperaturu.

Nudimo više vrste podzemnih i nadzemnih spremnika:

 • volumena 1000 L, 1450 L, 1750 l, 2750 l, 5000 l.